Защо и кога е нужен софтуер за управление на човешките ресурси в една организация?


Да започнем с първия въпрос:

Защо е необходима една система за управление на човешките ресурси?

Една организация има нужда от софтуерна система за управление на човешките ресурси, най-вече защото това е ефективен начин за управление на персонала и за повишаване на производителността и ефективността на организацията.

Една такава система може да бъде използвана за съхранение и управление на данни за всички служители в организацията, включително лични данни, данни за заплати, данни за отпуски и болнични, данни за обучение и развитие и много други.

Това може да доведе до значително подобрение на процесите за оценка на персонала и процесите за управление на отпуски, болнични и други форми на отсъствие от работа.

Някои софтуерни системи за управление на човешките ресурси също имат вградени функционалности за управление на работното време, графици за работа, оценки на ефективността на персонала и други аспекти на управлението на персонала. Други, подобно на PROFILE.GURU, разделят различните дисциплини в различни самостоятелни приложения, които могат да бъдат и тясно интегрирани.

Тези функционалности могат да помогнат на ръководителите да вземат по-добри решения и да подобрят ефективността на организацията. Освен това, софтуерната система може да съдържа и функционалности за анализ на данните, които могат да помогнат за вземане на стратегически решения за управлението на персонала в бъдеще.

В крайна сметка, софтуерната система за управление на човешките ресурси може да подобри ефективността на организацията, да намали административните разходи и да улесни управлението на персонала.

Колко голяма трябва да е организацията, за да придобие софтуерна система за управление на човешките ресурси?

Няма точен отговор на въпроса, колко голяма трябва да е организацията, за да придобие софтуерна система за управление на човешките ресурси. Размерът на организацията може да бъде един от факторите, които да се вземат предвид при вземането на решение за придобиването на HRIS, но не е единственото важно съображение.

Много малки организации (например, с по-малко от 10 служители) може да нямат нужда от система за управление на човешките ресурси поради ниската им сложност в управлението на човешките ресурси.

Ето няколко фактора, които могат да се вземат предвид при придобиването на система за управление на човешките ресурси:


Броят на служителите

Ако организацията има много служители, вероятно ще има по-голяма нужда от система за управление на човешките ресурси, за да може да управлява ефективно човешките ресурси.


Сложността на процесите за управление на човешките ресурси

Ако организацията има сложни процеси за управление на човешките ресурси, това може да я накара да потърси система, за да автоматизира тези процеси и да ги направи по-ефективни.


Бюджетът

Системата за управление на човешките ресурси може да бъде скъпа инвестиция, особено за по-малки организации. Затова организациите трябва да оценят бюджета си и да вземат решение в зависимост от своите възможности.


Бизнес стратегията

Ако организацията има амбициозна бизнес стратегия и планира да расте бързо, системата за управление на човешките ресурси може да бъде необходима, за да може да справя се с разрастващите се човешки ресурси.Общо казано, една система за управление на човешките ресурси може да бъде полезна за всяка организация, която иска да управлява по-ефективно своите човешки ресурси. Точният размер на организацията обаче, която има нужда от нея, ще зависи от специфичните нужди на компанията.


PROFILE.GURU е решение, което може да посрещне нуждите както на всяка малка организация, така и на големи международни компании. Голяма част от модулите функционалностите в системата могат да бъдат спирани и активирани при нужда, така че интерфейса на системата никога да не се усеща претоварен. В платформата е покрит целият обхват на системите за управление на човешките ресурси, включително профили, организационна структура и щатно разписание, обучения, знания, управление на представянето, активи, придобивки и много други. Покрити са и всички изисквания на Наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. PROFILE.GURU дава възможност и за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване чрез интеграция с DigiSign.