Eлектронно трудово досие, работа и любов

Свидетелства и записки от живота в една компания


В една технологична компания, където професионализмът и ефективността били от първостепенно значение, животът и работата течали с обичайния ритъм. Йордан бил ръководител на екип. Мария - талантлива програмистка, обичаща своята работа.

Йордан заедно с останалите ръководители решили да оптимизират управлението на човешките ресурси в организацията. След кратко проучване кой е най-добрият на пазара, започнали партньорството си с IBS. Взели си лицензи за три от системите им: PROFILE.GURU, DigiSign и TIMEOFF.GURU.

Нека проследим отношенията между Йордан и Мария чрез логовете от трите платформи:

PROFILE.GURU   | 12.06.2017 09:05:32
[HR Admin] регистрира нов профил с имена Йордан Иванов Симеонов; Дата на назначаване: 01.07.2017; имейл yordan.simeonov@itfirm.bg; позиция ръководител Технически Отдел

PROFILE.GURU   | 13.06.2017 11:23:39
[HR Admin] добави информация към профил с имена Йордан Иванов Симеонов: Предишни работодатели – Интралекс България, Вивидлинкс България

PROFILE.GURU   | 23.09.2017 14:56:21
[HR Admin] редактира профил с имена Йордан Иванов Симеонов

DIGISIGN.SPACE | 23.09.2017 14:56:21
Изпратен и електронно подписан анекс към трудов договор на Йордан Иванов Симеонов

DIGISIGN.SPACE | 23.09.2017 14:56:21
Подписан анекс към трудов договор на Йордан Иванов Симеонов

PROFILE.GURU   | 07.11.2017 10:41:23
[HR Admin] регистрира нов профил с имена Мария Мирчева Петкова; дата на назначаване: 11.11.2017; имейл maria.petkova@itfirm.bg; позиция Програмист; Изпратен и дигитално подписан трудов договор

PROFILE.GURU   | 01.02.2018 17:34:01
[HR Admin] редактира профил с имена Мария Мирчева Петкова: Добавен сертификат за преминат курс по Javascript Advanced Development

PROFILE.GURU   | 01.05.2018 13:22:11
[HR Admin] редактира профил на Мария Мирчева Петкова; преместена в Технически Отдел; нов Пряк Ръководител – Йордан Иванов Симеонов

TIMEOFF.GURU   | 09.09.2020 09:54:43
Йордан Иванов Симеонов заяви отпуск по чл. 157 т. 1 от КТ – Встъпване в брак

TIMEOFF.GURU   | 09.09.2020 09:55:32
Мария Мирчева Петкова заяви отпуск по чл. 157 т. 1 от КТ – Встъпване в брак

PROFILE.GURU   | 01.10.2020 15:32:56
[HR Admin] промени поле Семейно Положение в раздел Лични данни на Йордан Иванов Симеонов

PROFILE.GURU   | 01.10.2020 15:33:21
[HR Admin] промени поле Семейно Положение в раздел Лични данни на Мария Мирчева Петкова от Несемеен на Семеен

PROFILE.GURU   | 01.10.2020 15:33:45
[HR Admin] променени имена от Мария Мирчева Петкова на Мария Мирчева Симеонова

TIMEOFF.GURU   | 04.14.2022 11:54:21
Мария Мирчева Симеонова заяви отпуск по чл. 163 от КТ - Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване

TIMEOFF.GURU   | 04.14.2022 11:56:47
Йордан Иванов Симеонов заяви отпуск по чл.163 ал.8 - Отпуск бащи раждане и осиновяване

За повече информация и справка от лога, моля свържете се с (02) 9059082 или пишете до sales@profile.guru


Йордан и Мария бяха не просто колеги, а двама души, които споделяха цели и мечти, както и почти всеки момент от ежедневието си. В офиса цареше атмосфера на сътрудничество и радост, а електронното трудово досие стана своеобразен свидетел на този невероятен баланс между работа и любов.

С времето те продължиха да се развиват не само професионално, но и като двойка. Любовта им беше този невидим фактор, който правеше всеки работен ден още по-ярък и вдъхновяващ. И така, в свят заобиколен от технологии и умни устройства, Мария и Йордан показаха, че любовта и кариерата могат успешно да вървят ръка за ръка.

Край.