Webinar:
PROFILE.GURU - Електронно трудово досие и дигитално подписване на документи


Вторият GURUCAST уебинар се състоя на 25.11.2021 в 11:00 часа. Онлайн чрез Zoom Webinars.

Основната тема, която засегнахме, бе електронното трудово досие и възможностите за цялостна дигитализация на документите и информацията за хората в организацията - от профила, през обученията, до подписване на документите.

Обобщено, дигитализацията на процесите по управление на информацията за хората и систематизирането ѝ в напълно електронно трудово досие е не само възможна, но лесна, бърза и достъпна с правилните инструменти. Гостите на уебинара научиха как да управляват още по-ефективно най-ценния ресурс – човешкия. Без купища хартия, умно, ефективно, информирано. Всичко с един поглед и на няколко клика – събрано на едно място и напълно дигитализирано.

Разказахме още за дигиталните визитки и профили, както и за ефективно и информирано управление чрез дашборди и специализирани справки.

На въпросите, свързани с електронното подписване на документи и свързаната законова рамка, отговори Мартин Орешарски - Мениджър "Бизнес развитие" в БОРИКА АД.

Включилите се имаха възможност да задават своите въпроси и да коментираме заедно актуалните предизвикателства в техните организации.