Нужен ли ни e софтуер за управление на човешките ресурси?


От доста години технологиите и дигитализацията навлизат все по-силно във всички аспекти на бизнеса. Било то с цел намаляване на разходите, оптимизация на процесите или по-ефективно управление на данните. Тази тенденция не подминава нито един отдел, включително и HR.

Управлението на човешките ресурси винаги е било и ще продължава да бъде жизненоважно за всяка една организация. Или поне за тези организации, които не само на думи показват, че хората са най-ценният актив. Именно нарастващото значение на HR функцията като стратегическо звено прави дигиталната трансформация още по-важна и неотложна за лидерите в областта на човешките ресурси. Но дигитализирането на HR процесите, без значение от размера на компанията, трябва преди всичко да се напасне към културата и структурата на една организация. И за да може инициативата да върви плавно и без сътресения, трябва да сме сигурни, че сме избрали правилния софтуер за нас. Само с една гъвкава и лесна за ползване система за управление на човешките ресурси ще можете да постигнете ползите от дигитално управление, а именно:

Спестяване на време за управление на отработеното време, отсъствията и документооборота

На пръв поглед управлението на отработеното време, документите и отсъствията в компанията изглежда изключително лесен процес, но управлението му на хартия губи много време за всички по веригата. С помощта на софтуери като TIMEOFF.GURU (за управление на отсъствията), TIMEON.GURU (за управление на времето) и на PROFILE.GURU, бихте могли да спестите освен часове, а дори и дни за обработката на тази информация.

Цялата информация на едно място и на няколко клика

При наличието на софтуер за електронно трудово досие ползите са много и то не само за HR-а. По подобие на начина, по който всеки служител може да управлява своя имейл, календар, това би могло да се приложи и за HR данните му. Така освен, че разполагате с цялата информация за един служител на едно място е и много лесно да споделите тази информация със самия него или друг, изискващ тази информация от вас. Разбира се, тук е важно да се наблегне на сигурността и достъпа до тази информация, предвид поверителните данни, които се съхраняват.

По-добро преживяване за служителите

В днешно време при голяма част от хората се размива границата между професионалния и личния живот. Както проверяват акаунта си в социалните мрежи по време на работа, така проверяват и служебните си имейли през уикенда. Давайки възможност на служителите си да имат свободата да достъпват своя HR профил от всяка точка и по всяко време, може да постигнете по-голяма ангажираност от страна на служителите. А и да не забравяме, че клиентите на HR-a са именно служителите на компанията.

Фокусиране върху по-важни дейности

Управлението на информацията за служителите на хартия или в електронни таблици за една по-голяма компания би затруднила всеки. С внедряването на правилната система за управление на човешките ресурси ще можете да дигитализирате всички времеотнемащи ръчни процеси и да се съсредоточите върху по-важни дейности.

Усъвършенстване и задържане на талантливи служители

Когато има текучество в една компания, това струва много на бизнеса. Като започнем от набирането на персонал, въвеждане в ролята и стигнем до момента, в който компанията вече започва да възвръща инвестицията си в новонаетия служител. С помощта на HR система бихте могли да управлявате процеса по задържане и развитие на служителите си много по-успешно. Когато можете от едно място да планирате обучения, да споделяте материали, да целеполагате заедно и да давате обратна връзка за постигнатите резултати, тогава можете и да проследите и корелацията между предприетите действия и отражението им върху ключовите индикатори за успех на HR функцията.

В заключение можем да отбележим, че с внедряването на софтуер за дигитализиране на HR процесите, с който да насърчите трансформацията за управление на човешките ресурси, ще можете да подобрите не само работните процеси в HR отдела, а и в цялата компания.PROFILE.GURU е именно такова решение. В него е покрит целият обхват на системите за управление на човешките ресурси, включително профили, организационна структура и щатно разписание, обучения, знания, управление на представянето, активи, придобивки и много други. Покрити са и всички изисквания на Наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. PROFILE.GURU дава възможност и за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване чрез интеграция с DigiSign.